Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar personal från Algoryx. Från vänster, Claude Lacoursiere, Karin Bergner, Anders Backman, Kenneth Bodin, Urban Wikman och Martin Servin.

Glada över stark tillväxt som ger en plats på listan över årets Gaseller är Algoryx.

Företag kopplade till Umeåinkubator hyllas

Personalkollen och Algoryx var två bolag från Västerbotten som hyllades som Gasellvinnare med starkast tillväxt på galan Di-gasell i Umeå.

Varje år utser tidningen Di de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Vinnarna i de fyra nordligaste länen korades på Väven i Umeå. Starkast tillväxt av alla bolag i Västerbotten hade IT-konsultfirman Teamtech från Storuman. Men Personalkollen och Algoryx, två bolag med koppling till Uminova Innovation, fanns också med på listan över de 27 bolagen från Västerbotten som i år finns med på listan. Personalkollen når upp till 318 % i tillväxt under 2015-2018, medan Algoryx har 124 %.

Stora industribolag som kunder

– Trägen vinner, våra kunder vill ha mer av oss. Vi börjar känna oss etablerade ute i världen och affärerna går mycket lättare, säger Kennet Bodin, vd för Algoryx Simulation, som tillsammans med flera medarbetare var på plats för att ta emot diplomet som Gasellvinnare.

ABB är ett av de stora industribolagen som integrerat Algoryx simuleringsprodukt AGX Dynamics i sin verksamhet. Sedan flera år finns produkten i ABB RobotStudio, vilket ger de automationsingenjörer som gör off-line programmering i RobotStudio tillgång till högklassig fysiksimulering av transportband, materialhantering och virtuell verklighet.

Utomlands finns stora framgångar bland annat i Japan, ett land som är känt för att satsa på robottillverkning, vilket passar bra in i Algoryx produkter.

Detta är Gasell

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. Antalet följer konjunkturen? 2018 hade vi rekordmånga Gaseller, över 1 300 företag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla ett antal kriterier. Ett Gasellföretag har:

En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.

Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.

Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.

Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.

Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.

I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.

Sunda finanser.

 

Text och bild: Mikael Hansson, Uminova Innovation

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag