Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en hörnsituation i en match där fotbollslaget Umeå IK deltar.

Idrotten i Umeå i jämställdhetstopp

Umeå har utsetts till Sveriges näst mest jämställda idrottskommun 2019 av tidningen Sport & affärer. Den kommun som kammade hem förstaplaceringen var Linköping.

– Det är ett viktigt område som vi jobbat med under en lång tid. Vi kommer fortsätta jobba hårt för likvärdiga möjligheter för både pojkar, flickor, kvinnor och män inom idrotten. Vi är väldigt glada över den här placeringen, säger Stefan Hildingsson, fritidschef, Umeå kommun.

Lyfter strategi och långsiktighet

I sin motivering lyfter tidningen en stark central jämställdhetsstrategi. Att Umeå var tidiga med att införa en tydlig och jämställd fördelning av träningstider utifrån serienivå och inte kön, samt de kommunala bolagens arbete med inriktning mot jämställd sponsring med målet om en helt jämn fördelning. Återkommande mätningar av genusfördelning bland aktiva, ledare och styrelsemedlemmar samt omfattande satsningar utbildning inom jämställdhet och andra normgivande områden lyfts också som stärkande.

Tidningen lyfter även den starka elitverksamhet inom damidrotten i Umeå och de goda resultaten på nationell och internationell nivå.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag