Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar unga människor som umgås i Umeå innerstad.

Sex kommuner lyfter kreativa norra Sverige

N6-initiativet formades under 2017 av ledande politiker, över partigränserna, med syftet att stärka och synliggöra det moderna och kreativa norra Sverige. I nätverket ingår idag politiker och tjänstemän från kommunerna Luleå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall.

Bilden av Norrland har under lång tid dominerats av naturresurser, naturturism och glesbygd. N6-initiativet menar att det är en föråldrad bild av norra Sverige, en bild som de vill ändra på. De vill berätta den moderna berättelsen om norra Sverige, som snarare handlar om människors innovationskraft och om växande attraktiva städer med en omkringliggande välmående landsbygd, dynamiska fastighetsmarknader, kreativitet och kompetens. Det är idag humankapitalet, dvs. människorna, som utgör den största andelen av norra Sveriges tillgångar, aktiviteter och bidrag till världsekonomin.

Föränderlig region

Målgruppen för N6-initiativet är beslutsfattare och allmänhet i norra Sverige, övriga Sverige och internationellt. De sex kommunerna tar utgångspunkt i det föränderliga norra Sveriges växande befolkning, en region som utvecklas och förstärks.

– Drivkraften är att berätta om detta och bidra till att förändra och stärka bilden av norra Sverige. Den nya ekonomin är baserad på kunskap och kreativitet, och det är också här norra Sverige har sina största styrkor i form av exempelvis växande tjänstenäringar, världsledande forskning och rika kulturliv. Det måste vi tala mer om, säger Susanne Thurén, omvärldsstrateg vid Umeå kommun och från den 1 januari 2019 projektledare för N6-initiativet.

Tre aktivitetsområden

N6-initiativets aktiviteter under 2018 har utgått från tre övergripande aktivitetsområden:

Norra Sveriges tillgångar. Fördjupa och förnya kunskapen om den historiska transformationen av norra Sverige från en naturkapitaldominerad till en humankapitalrik region.

Det hållbara urbana norra Sverige. Stärka och synliggöra det urbana norra Sverige som en viktig framtida tillgång för en hållbar utveckling i regionen, dess olika städer och landsbygder.

Det attraktiva norra Sverige. Stärka och synliggöra efterfrågan och utbud av kompetens, arbetsmöjligheter, företagande, fastighetsmarknader, kultur, idrott, friluftsliv och boendemiljöer.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag