Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar, från vänster: Marie Gidlund, Per Strand, Niklas Åström och Johannes Nylund.

Marie Gidlund, Umeå kommun; Per Strand, SCA; Niklas Åström, Ålö och Johannes Nylund, Service Node, talade under Morgonpasset 4 oktober.

Stark position för teknikföretag i Umeå

Hur står sig tech-industrin i Umeå, regionen och norra Sverige i jämförelse med landet och världen i övrigt? Morgonpasset 4 oktober sökte svaret på frågan och flera inbjudna talare målade upp en spännande och stark utveckling inom den nya, teknikbaserade industrin.

Vad är industri i dag? Marie Gidlund, näringslivsutvecklare, Umeå kommun, ställde och svarade själv på frågan:

– Många tänker fortfarande på rök, svarvspån, olja och stora maskiner, men nu kommer digitaliseringen. Industrin i dag är högkvalificerade företag, ofta med en blandning av tillverkning, IT och tjänster. De enkla jobben har försvunnit, många jobbar i team och ofta i ett väldigt högt tempo.

Stor del av näringslivet

Industriföretagen är fortfarande en betydande del av näringslivet: Branschen svarar för 20 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, 77 procent av det samlade exportvärdet och sysselsätter omkring en miljon människor. I norra Sverige är teknikbranschen i stark utveckling, bara i Västerbotten finns det fler än 2 000 exportföretag.

– Det gäller särskilt i Umeåregionen där vi har en enorm branschbredd från skogs- och pappersindustri till företag inom verkstad, energi, IT och elektronik och livsmedel. Teknikföretagen i regionen sysselsätter uppemot 25 000 människor och omsätter över 40 miljarder kronor per år.

Många robotar i produktionen

Umeåföretagen är i framkant också när det gäller automation vid tillverkning, till exempel med industrirobotar. I världsledande Sydkorea går det 631 industrirobotar per 10 000 anställda och Sverige ligger på femte plats med 223 robotar. I Umeå är motsvarande siffra 370 robotar.

Vilka är framgångsfaktorerna?

– Vi är prestigelösa och samarbetar gärna, till exempel mellan universitet, industri och företagsinkubatorer, och med andra orter i norra regionen. Vi är innovatörer, vågar testa nya vägar och är inte rädda för förändring. Här finns bra infrastruktur med Umeå hamn, Botniabanan, Europavägar, Umeå Airport och färja över Kvarken. Och, inte minst, Umeås teknikföretag är med i omställningen till grön och hållbar produktion.

Stor investering på gång i Obbola

Ett av de stora teknikintensiva företagen i regionen är SCA, Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark, 16,7 miljarder kronor i omsättning och industrier för sågat trä, pappersmassa och kraftliner i världsklass, bland annat i Rundvik, Munksund och Obbola. Per Strand, platschef i Obbola, berättade om SCA:s verksamhet och spännande utvecklingsplaner för fabriken:

– Fabriken i Obbola producerar omkring 500 000 ton per år i dag. Vi utreder just nu att utöka till 850 000 ton genom att investera i en helt ny anläggning, världens största kraftlinermaskin. Vi lägger fram förslaget för koncernstyrelsen i början av 2019 och går vi vidare blir det en investering på 2 miljarder kronor, den största industrisatsningen i Umeå någonsin.

Effektiv svetsanläggning i Brännland

Ålö började som ett litet verkstadsföretag i Brännland 1949. I dag har företaget produktionsanläggningar också i USA, Frankrike och Kina, 30 procent av världsmarknaden för frontlastare och export till 52 länder. Var femte minut monteras en frontlastare från Ålö på en traktor någonstans i världen. Niklas Åström, verkställande direktör för Ålö, tog temat för Morgonpasset vidare:

– Vi har investerat i världens mest effektiva svetsanläggning med industrirobotar. Vi stoppar in plåt i ena änden och färdiga lastare kommer ut i andra änden. Robotarna pratar med varandra, inga människor är direkt inblandade i produktionen.

Smarta frontlastare håller ordning

Ålö gör också sina lastare smarta med sensorer och annan digital teknik. Hur mycket lastar jag? Hur mycket gödsel sprider jag ut och hur många ton foder skördar jag? När är det dags för service? Ett avancerat sensorsystem i lastaren samlar data i en app för senare bearbetning och analys. Det underlättar för jordbrukare, ger bättre kontroll och ökar precision och effektivitet. Tester har visat att det kan öka mjölk-produktionen på en gård med 3–4 procent. Andra tester ger att det är fullt möjligt att automatisera en del rutinarbete för traktorföraren, till exempel att lasta balar.

– Innovationer och teknik gör att vi arbetar effektivt och därför kan vi vara kvar i Umeå. Att vi fortsätter få tag på kompetenta och teknikintresserade människor som bidrar till den digitala utvecklingen är en förutsättning.

Verktyg ger koll på underhåll

Service Node är ett startup-företag från Uminova som hjälper andra företag att spara tid och pengar genom att planera och dokumentera underhållsarbete med ett digitalt verktyg. Johannes Nylund, grundare och verkställande direktör, berättade om verktyget, också ett bra exempel på innovativ teknik:

– Vi tar bort alla nackdelar med att dokumentera underhåll på papper, till exempel att det tar mycket plats, är tidskrävande, svårt att dela och uppdatera. Samtidigt är verktyget mycket enkelt att arbeta med.

Servicenoden är en fysisk accesspunkt för digital information om något, till exempel ett rum som ska städas, en skrivare, ventilation eller annan utrustning som behöver service. Information samlas via en app där servicepersonal till exempel kan fylla i journaler, hantera felanmälan och kvittera utfört underhåll.

– Det finns också ett webbgränssnitt för verktyget som ger överblick över utförd service och kan användas för att dela information och planera arbete.

Strategi för att möta utmaningar

Sverige ligger i topp i internationella index för innovativa teknikföretag, men det finns också en tendens att vi tappar i konkurrenskraft. Det är en utmaning också för teknikföretagen i Umeåregionen och därför är det viktigt att vi hakar på regeringens strategi för att stärka branschen, menar Marie Gidlund.

– Vi måste fortsätta ta vara på digitaliseringens möjligheter, arbeta resurseffektivt med miljöhänsyn, satsa på forskning och inte minst se till att täcka behovet av kompetens nu och i framtiden.

Mer information

Se livesändning av Morgonpasset, Umeå kommuns företagarfrukost, på Affärsliv 24, affarsliv24.vk.se. Morgonpasset arrangeras vanligtvis den första torsdagen varje månad. Sändningen börjar klockan 08.00.

Du kan också se sändningen i efterhand:

Morgonpasset torsdag 4 oktober: Nyindustriell agenda

Se intervju med Niklas Åström, Ålö.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag