Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Trähus

Trä på Umeå-taken väcker intresse

Många inom byggbranschen tror att trä kommer att ta marknadsandelar från stål och betong. Umeå är en föregångare på området, inte minst när det gäller på- och tillbyggnader av befintliga hus.

– Trä är ett lättare material. De olika påbyggnaderna i Umeå hade inte gått att göra i betong. Dessutom blir det färre transporter, kortare byggtid och mindre kol dioxidutsläpp med trä, säger Carl Wangel vid Sveriges Träbyggnadskansli, vars verksamhet sker inom ramen för samarbetet mellan Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna) och Trä-­ och Möbelföretagen.

När han deltog vid ett seminarium om smart urbanisering under årets Almedalsvecka, föreslog han att representanter för Borlänge kommun skulle åka till Umeå och studera på- och tillbyggnader i trä.

Samverkan en framgångsfaktor

Och det blev ett tvådagarsbesök. En av deltagarna var Jörgen Olsson, vd vid AB Stora Tunabyggen, som är det allmännyttiga bostadsbolaget i Borlänge.

– Jag har en bakgrund i Umeå och jag har följt utvecklingen. Umeå har gjort en fantastisk resa, och finns väldigt många goda exempel på träbyggande. En viktig faktor är samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi, säger Jörgen Olsson.

– Vid besöket i Umeå samlade vi inspiration, bland annat om påbyggnader och tillbyggnader. Det var två väldigt givande dagar med ett fantastiskt fint värdskap.

Energisnåla trähus

Ett besök gjordes vid Rikshems nya projekt, som omfattar 142 nya lägenheter på Mariehem i Umeå. Ett av husen blir åtta våningar högt och därmed norra Sveriges högsta trähus.

De tre bostadshusen byggs med trästomme i samarbete med Lindbäcks Bygg utifrån Rikshems designhuskoncept. De 142 lägenheterna är fördelade på 110 hyresrätter och 32 bostadsrätter.

Fastigheterna blir Green Building-certifierade, vilket innebär att de kommer att använda 25 procent mindre energi än enligt de krav som ställs vid nybyggnad.

”Går i bräschen”

Martinsons i Bygdsiljum i Västerbotten är Sveriges största producent av limträ och enda producent av korslimmat trä. Företaget har investerat över 500 miljoner kronor hittills under 2000-talet.

I Umeå har företaget levererat till bland annat fotbollsläktare, idrottshallar, den nya terminalen för lokalbussarna samt Umehems bostadsprojekt.

Ett aktuellt projekt är de lägenheter som Balticgruppen bygger på taket ovanför gallerian Utopia i centrala Umeå.

– Umeå går i bräschen och har visat hög svansföring under många år, säger Daniel Wilded, produktchef, Martinsons.

Paradigmskifte

En färsk undersökning av Svenskt Trä visar att den svenska byggbranschen räknar med att limträ fortsätter att ta marknadsandelar från stål och betong. Det tror 65 procent av de 1 000 personer i branschen som deltagit i undersökningen.

− Den ökade efterfrågan på limträ är ingen tillfällighet, utan resultatet av ett paradigmskifte i byggbranschen. Allt pekar på att de svenska tillverkarna av limträ fortsätter att växa, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä.

Han lyfter bland annat fram att limträ är klimatsmart, förnybart, vackert, lätt att forma och ett av de starkaste konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag