Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar ett lotsmöte där Umeå kommun Näringsliv och andra delar av Umeå kommun träffar ett företag.

Umeås företag nöjda med Umeå kommun Näringsliv

Umeås företagare och näringsliv ger positiva omdömen till Umeå kommun Näringsliv i kommunens årliga utvärdering. Omdömen om samarbete och servicenivå sticker ut särskilt i positiv bemärkelse.

Varje år genomför Umeå kommun Näringsliv en kvalitetsmätning där man frågar Umeås företagare och näringsliv hur man upplever service, samarbete och om man är nöjd med Umeå kommun Näringslivs arbete för att stärka företagandet i Umeå. Index mäts från 1 till 6 där 1 är mycket dåligt och 6 är mycket bra.

Service och samarbete

På den grundläggande frågan hur Umeå kommun Näringsliv sköter kontakterna med det lokala näringslivet hamnar index på 5,08 och på den viktiga frågan om hur väl samarbetet mellan näringslivet och Umeå Kommun Näringsliv fungerar hamnar värdet på höga 5,23.

– Det är självklart väldigt glädjande att näringslivet är nöjda med det arbete vi gör för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås företag. Vi är en länk mellan företagen och kommunen men jobbar även strategiskt med att utveckla Umeå som en plats för företag att starta, växa och etablera sig i. Detta är ett skönt kvitto på att vi fortsatt är på rätt väg, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

– Sen är det lika självklart att vi ser många utmaningar och förbättringsområden, vi vill mer och är aldrig nöjda. Ett Umeå med 200 000 invånare kräver ett ännu bättre företagsklimat, fortsätter Peter, inte minst ser vi att vi måste bli bättre inom området tillstånd och myndighetsutövning, något som vi även ser i Svenskt Näringslivs årliga kommunrankning.

Viktigast för företagen

En utveckling som tydligt går att se är att på frågan; vilka faktorer är viktigast för att skapa ett bra företagsklimat. Att Umeå fortsätter växa och utvecklas stärks och är numera det som lyfts fram som viktigast för företagen, på andra plats hamnar tillgång till kompetens och på tredje plats tillgång till infrastruktur. På frågan om vad som är viktigast för att stärka kommunens relation med näringslivet så lyfts dialog och samverkan fram som det viktigaste förbättringsområdet.

Mer information:

För mer information kontakta:

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
peter.juneblad@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag