Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en invånare i Umeå som cyklar under vintertid.

Umeås klimatarbete hyllas internationellt

Under tre år har Umeå kommun tillsammans med Umeå universitet bedrivit projektet Den koldioxidsnåla platsen. Nu har projektet valts ut som ett av hundra goda exempel i världen bland städer som anses ha kommit långt med klimatarbetet.

Idag släpps rapporten Cities100 som presenterar hundra exempel på de mest ambitiösa klimatprojekten från 63 städer i 26 olika länder. Och en av dessa hundra exempel är Umeå kommuns klimatprojekt Den koldioxidsnåla platsen.

Projektet har gjort sig känt hos många Umeåbor bland annat genom cykelkampanjen Bryt upp, Nätverket Hållbara Restauranger och för att ha låtit tio familjer testa att leva utan bil i tre månader.

– Vi är otroligt stolta över att vårt klimatarbete får den här utnämningen och att projektet beskrivs som ambitiöst och ett av världens ledande exempel. Genom Den koldioxidsnåla platsen och många andra projekt som pågår i Umeå har vi fantastiska möjligheter att utveckla arbetet med hur Umeå ska kunna växa mer hållbart, säger kommunalrådet Hans Lindberg, Umeå kommun.

Hjälpmedel för att leva klimatvänligt

Klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen har arbetat med att utveckla arbetssätt som ska hjälpa invånarna att leva mer klimatvänligt. Det kan handla om att resa mer hållbart, bo energisnålt, äta klimatsmart och handla mer miljömedvetet. Förutom kampanjer, nätverk och bilfria testfamiljer har projektet också rönt stor uppmärksamhet, både nationellt och internationellt, för en konsumtionsvaneundersökning och klimatberäkning som visat den lokala konsumtionens klimatavtryck.

Umeå en innovativ föregångare

– Vi som har jobbat i projektet har nog inte själva riktigt förstått hur innovativt det vi gör faktiskt är. Vi är oerhört glada för den uppmärksamhet som vårt arbete får. Det ger oss större möjligheter att sprida erfarenheterna till andra, säger projektledaren Anna Gemzell, Umeå kommun.

Nominerade av Världsnaturfonden

Projektet nominerades till utmärkelsen av Världsnaturfonden WWF. Bakom rapporten Cities100 står organisationerna Nordic Sustainability, C40 Cities och Realdania. De 63 städerna är utvalda för den ledarposition de har i klimatarbetet genom att verka för städer med goda livsvillkor för alla.

– Flera städer runt om i världen står i frontlinjen genom att skapa innovativa lösningar för att möta klimatkrisen som mänskligheten står inför. Det framgår utomordentligt tydligt genom de inspirerande exempel som lyfts i rapporten Cities100, säger Mark Watts, verkställande direktör på C40 Cities.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag