Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en del av Vindelälven-Juhttátahkka biosfärområde.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN

Umeå utvald som en del av Unescos biosfärområde

FN-organet Unesco har vid ett sammanträde i Paris beslutat att utnämna Vindelälven-Juhttátahkka till biosfärområde. Lördag 17 augusti 2019 invigs biosfärområdet.

Detta innebär att hela Vindelälvsdalen från fjäll till kust, inklusive Umeå, blivit utnämnt till biosfärområde. I detta ingår Vindelälven, nedre Umeälven och älvdalarna. Ett biosfärområde är en prestigefull utmärkelse av UNESCO. Den innebär att området lyfts fram som en modell för hållbar utveckling, det vill säga socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Möjligt genom samverkan

Under flera år har Umeå kommun tillsammans med många olika aktörer arbetat för att forma ett biosfärområde. Kommuner, samebyar, jord-och skogsnäring, byautvecklingsgrupper, turismföretagare, andra organisationer och myndigheter har gemensamt arbetat för att skapa ett modellområde där intressenter vågar testa nya hållbara lösningar. Området ska också vara en arena för möten om komplexa frågor.

Från lokalt till internationellt

– Jag är glad att Umeå nu är en del av den exklusiva skaran av internationella biosfärområden. För Umeå kommun går arbetet inom biosfärområdet hand i hand med kommunens övergripande mål om hållbar tillväxt och det är ett paraply för alla utvecklingsinitiativ som finns i och runt Umeälvslandskapet. Det rör sig om utveckling av besöksmål och friluftsliv, men även om minoritetsarbete, föreningsliv och nätverk från det lokala till det internationella, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Kan ha många funktioner

I biosfärområdet kan olika aktörer sammanföras och samverka, här kan nya samarbeten, lärande och ökad medvetenhet formas och här kan ett bredare perspektiv på hållbar utveckling likt Agenda 2030 komma fram. En viktig poäng med biosfärområdet är att arbetet alltid är neutralt och ska inspirera.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag