Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en skiss på det nya fabriksbygget.

Skiss på Komatsu Forests nya fabrik vid Klockarbäcken i Umeå.

Världsledande företag storsatsar i Umeå

Den världsledande skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest bygger en helt ny fabrik i Umeå med fokus på hållbar produktion. Fabriken väntas stå färdig under 2021.

Komatsu Forest är en av de världsledande tillverkarna av skogsmaskiner och ägs av det japanska företaget Komatsu Ltd. Nu gör Komatsu Forest en av sina största investeringar någonsin i och med beslutet att bygga en helt ny fabrik i Umeå.

– Skogsbranschen har framtiden för sig. Det kommande decenniet ser vi hur nya innovativa och klimatsmarta produkter kommer att framställas ur träråvaran. Vi vill satsa för framtiden och ser att de bästa förutsättningarna för oss att göra det finns i Umeå, säger Martin Ärlestig, fabrikschef Komatsu Forest.

Komatsu Forest har i dagsläget både huvudkontor och tillverkning i Umeå, där ca 530 av företagets anställda sitter. Den nya fabriken kommer att byggas på industriområdet Klockarbäcken i stadens utkant och företaget har gjort en noggrann förstudie för att kunna göra etableringen och flytten av befintlig verksamhet med bibehållen hög produktionstakt.

Invigning 2021

Byggstart är beräknad till maj 2019 och planen är att den färdiga fabriken ska invigas 2021. Fabriken kommer att bli något av ett unikt landmärke med sina närmare 40 000 kvadratmeter uppdelat på produktionsyta i två plan samt en tillhörande kontorsbyggnad i sex plan.

Fabriken kommer att ha stort fokus på hållbarhet och Internet of things. Fabriken kommer att vara koldioxidneutral i sin produktion, vilket görs möjligt med hjälp av effektiv energiförsörjning med solpaneler, modern byggteknik och geoenergi. Placeringen vid Klockarbäcken i Umeå är också en viktig faktor eftersom närheten till järnvägen innebär att en ökad andel av företagets transporter kan ske via järnväg.

Viktigt för Umeå

I samband med offentliggörandet av planerna betonade Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, satsningens betydelse för Umeå.

– Det är en riktigt bra dag för Umeå. Att en stor global aktör väljer att göra en av sina största investeringar någonsin just här är förstås något som i praktiken kommer att få positiva effekter för hela staden och något vi på kommunen har jobbat intensivt med, säger Hans Lindberg.

Samarbeten viktiga

I samband med att Martin Ärlestig deltog på en Teknikfrukost hos Uminova Innovation under hösten 2018 poängterade han att möjligheterna att samarbeta med Komatsu Forest skall öka med den nya fabriken.

– När du bygger en helt ny anläggning så bygger du självklart med den senaste tekniken och graden av digitalisering kommer bli hög. Vi sitter inte inne med denna kunskap själva, utan här kommer vi behöva hitta samarbeten. Framförallt lokala tillverknings- och tjänsteföretag, både etablerade bolag likväl som startups, berättade Martin Ärlestig.


Text: Linus Stark, Uminova Innovation
Foto: Illustration av Komatsu Forest/Tyréns

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag